Reference

Zimní stadion ŠKODA ICERINK v Praze Strašnicích
2017
2019-07-26T07:20:29+02:00

Project Description

ZIMNÍ STADION ŠKODA ICERINK V PRAZE STRAŠNICÍCH

Titul STAVBA ROKU 2018 v soutěži Stavba roku 2018

Lokace: Praha Strašnice

Investor:  PADOK Investments, s.r.o.
Typ zakázky:  výroba a montáž skeletové konstrukce
Půdorys:  Hala A, Hala B 54 x 33 m
Termín montáže: březen až květen 2017
Montáž zajišťovalo: středisko realizace, stavbyvedoucí Vladimír Petrovický
Stavba konstrukce hokejových hal v intravilánu města. Kompletní prefabrikovaná konstrukce kdy byl kladen důraz na postup výstavby, výrobu prefabrikovaných dílců. Zajímavostí jsou masivní střešní vazníky s délkou 32 metrů a obvodové opěrné stěny výšky 6 metrů. Stavba proběhla dle plánu s vyšším dodavatelem zejména s ohledem na dlouhodobou přípravu projektu a koordinaci. Náročná byla rovněž doprava prvků na stavbu kdy byli trasy plánovány po předchozích důkladných prohlídkách. Další informace na http://www.icerink.cz.

Project Details

Categories: