Snižování hluku a vibrací2019-03-08T14:26:02+01:00
Snižování hluku a vibrací

Náš výrobní program pokrývá široké spektrum požadavků dopravních a inženýrských staveb. Hlavním výrobním programem jsou prefabrikáty pro odvodnění, kanalizační řády, provizorní vozovky, betonová svodidla a vodící stěny, včetně prefabrikátů pro terénní úpravy a jiné.