Protihluková stěna MPHS2024-06-24T06:30:18+02:00
Protihluková stěna MPHS
Protihluková stěna MPHS
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonu
H
IZX 590/19dle výpočtuC 30/37 - XF 4

Použití:

Mobilní protihluková stěna (dále jen MPHS), její snadná montáž a demontáž bez nutnosti vybudování základů, pevně spojených s podložím, umožňuje rychle a efektivně odstínit dočasné zdroje hluku nebo zajistit čas na provedení místních hlukových měření, která prokáží opodstatněnost vybudování budoucí stabilní protihlukové stěny s příznivým dopadem na životní prostředí. Ze statického hlediska je MPHS navržena jako samotížná, odolávající tlaku větru a vlivu rázové vlny projíždějících vozidel.
Základním prvkem MPHS je kotevní blok, zajišťující stabilitu stěny vyráběný v šířkách 1,0 m, 1,2 m, 1,3 m a 1,6 m a skladebné délce 4,0 m. Jeho tvar odpovídá doporučenému průřezu svodidel New Jersey. Součástí kotevního bloku je ocelový kotevní prvek, umožňující osazení ocelového válcovaného nosníku typu HEA nebo HEB. Kotevní bloky jsou vzájemně spojeny ocelovými zámky, které jsou kompatibilní se zámky svodidel. Jako stěnové prvky lze použít stěnové panely protihlukových stěn SILENT® nebo stěnové panely VELOX, dodávané společností MC VELOX Praha, s.r.o. Výška MPHS je závislá od skladby stěny, jejím umístění a povětrnostních charakteristik a může dosáhnout až 11,0 m. MPHS lze použít za stejných podmínek jako standardní protihlukové stěny. Pokud platné ČSN a předpisy stanovují ochranu protihlukové stěny MPHS, je nutné osadit před tuto stěnu schválený zádržný systém. Za účelem odstranění tohoto dodatečného zádržného systému a použití MPHS jako svodidla s integrovanou protihlukovou stěnou, provedla společnost ŽPSV ve spolupráci s MC Velox Praha v letech 2015 a 2016 nárazové zkoušky MPHS se šířkou kotevních bloků 1200 a 1600. Výsledkem jsou schválená svodidla s integrovanou protihlukovou stěnou výšky 2,5 – 10,0 m, dodávané pod obchodním názvem Betonové svodidlo MPHS. Pro protihlukové stěny MPHSse kromě standardních kotevních bloků průběžných, vyrábí i kotevní bloky koncové, přechodové nebo únikové s integrovanými únikovými dveřmi. Mobilní protihlukové stěny MPHS a svodidla MPHS jsou realizovány ve spolupráci se společností MC VELOX Praha, s.r.o.