Kolejové dopravní stavby2022-04-11T07:33:38+02:00
Kolejové dopravní stavby

Dodávky pro železniční stavby jsou nosným programem společnosti a to zejména výroba kolejnicový podpor (předpjatý betonový pražec) pro železniční a tramvajové tratě. Pražce jsou určeny a dodávány, jak na hlavní koridorové trati, tak na vedlejší tratě v celé ČR, SR a Bulharsku.

Výrobní sortiment byl rozšířen o výrobu prvků pevné jízdní dráhy Porr.

Tato specifická a náročná výroba je organizována:

ve dvou závodech v ČR – Doloplazy a Uherský Ostroh na Moravě.
v závodě ŽPSV a.s. Čaňa ve Slovenské republice.

Mezi významný sortiment výrobků pro železniční stavby dále patří prefabrikáty pro nástupiště (nástupištní bloky L 130, nástupištní hrany H 130, sklopné nástupiště, nástupiště typu SUDOP), přejezdy (BRENS), kolejové vany(VK-1,2,3), zádlažby, zákryty, odvodnění, drátovody a jiné drobné prvky železničního značkování.