Vana kolejová VK-32024-06-17T06:30:11+02:00
Vana kolejová VK-3
Kolejové dopravní stavby

Vana kolejová VK-3

41 Litice

Vana kolejová VK-3
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
AZP 06-1967229870C 30/37-XF48,915022287

Použití:

Kolejová vana VK-3 slouží k zachycení tuhých i tekutých odpadů po vnitřním a vnějším čištění osobních železničních vagonů kolejích s rozchodem 1435 mm. Drážní vozidla se pohybují po koleji normálního rozchodu, kterou tvoří kolejnice 49E1 (S49) na žebrových podkladnicích S4.
Mycí zařízení se pohybuje vně železniční koleje na samostatných kolejnicích 49E1 (S49), uložených na plochých podkladnicích S4pl v osové vzdálenosti 4700 mm. Vana je kladena do cementové malty tl. cca 30 mm na nosnou železobetonovou podkladní desku. Dno vany je vyspádováno ve sklonu 2% k jedné straně. Rozpuštěné nečistoty jsou svedeny do svodného kanálu. Vanu je vhodné podle typu zachycovaných nečistot opatřit ochranným nátěrem.
Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.