Zádlažbový panel vnitřní2024-06-17T06:30:14+02:00
Zádlažbový panel vnitřní
Kolejové dopravní stavby

Zádlažbový panel vnitřní

31 Doloplazy

Zádlažbový panel vnitřní
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
IZX 512/1012312815C 35/45-XF40,2201585

Použití:

Pro zádlažbu železničních přejezdů komunikací III.třídy a nižších, polních cest a pro zádlažbu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1435 mm. Panely jsou opatřeny otvory pro spojení vložením krátkých čepů za účelem zvýšení stability prvků. Panely jsou dimenzovány jsou na zatížení 110kN na nápravu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů. Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu Ž 11.162-N nebo do pískového lože (zádlažba).