Nástupištní dlažební deska2024-06-17T06:30:15+02:00
Nástupištní dlažební deska
Kolejové dopravní stavby

Nástupištní dlažební deska

31 Doloplazy

Nástupištní dlažební deska
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
HBB 113-1999,799,78C 30/37-XF40,07925186

Použití:

Je určena pro vrchní stavbu nástupišť v železničních zastávkách a stanicích, především v kombinaci s nástupištní hranou H130, dlažební desky musí být ukládány celoplošně na řádně zhutněnou spodní stavbu do jemné štěrkodrtě. Integrovaná vodící linie s funkcí varovného pásu (VLsVP) je zvláštní forma umělé vodící linie, která odděluje bezpečnostní pás od ostatní plochy nástupiště. Zjednodušuje, zpřesňuje a zrychluje výstavbu nástupišť.
Velkoplošné dlažební desky lze s výhodou použít jak pro mimoúrovňová nebo ostrovní nástupiště výšky 550 mm, tak pro úrovňová nástupiště menších výšek. Manipulace s deskou se provádí závitovým závěsem upevněným v těžišti desky. Po osazení desky je závitové pouzdro zaslepeno šroubem s válcovou hlavou.