Zádlažbový panel ÚRTŘ vnitřní 3002024-06-24T06:30:17+02:00
Zádlažbový panel ÚRTŘ vnitřní 300
Kolejové dopravní stavby

Zádlažbový panel ÚRTŘ vnitřní 300

61 Uherský Ostroh

Zádlažbový panel ÚRTŘ vnitřní 300
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
AZX 340-19300128,515C 35/45-XF40,54281330

Použití:

Železobetonová prefabrikovaná konstrukce ÚRTŘ slouží k vytváření železničních přejezdů a přechodů jednokolejných a vícekolejných tratí pro třídu dopravního zatížení: IV, V, VI s průměrnou denní intenzitou těžkých nákladních vozidel (TNV) menší jak 500 TNV podle ČSN 73 6114. Zádlažbové Panely vnitřní a vnější jsou dimenzovány na zatížení návrhovou nápravou 100 kN a jsou vyráběny v délkách 120, 180, 240 a 300 cm.. Vnější panely jsou kladeny na závěrné zídky BR 12, v mezikolejovém prostoru též na úložné prahy BR 14. Zádlažbové panely ÚRTŘ jsou vyráběny v obrácené poloze oproti zabudování což umožňuje pojížděnou plochu tvarovat pomocí matrice na povrch zvyšující součinitel tření a současně esteticky dotváří hotové přejezd nebo přechod. Proto je vhodné používat tyto panely jako přechody pro pěší. Panely se kladou na dřevěné průběžné a mezilehlé dřevěné opěrky z tvrdého dřeva pro kolejový svršek, tvořený pražci PB2, SB 6, SB 8, nebo na ocelové a oceloplastové stavitelné opěrky pro kolejový svršek, tvořený pražci B 03 a B 91, kdy jejich použití je podmíněno dodržením osové vzdáleností příčných pražců 600 mm s přesností 10 mm/bm přejezdu. Příčná stabilizace vnitřního panelu je zajištěna vložením vnitřní bokovnice z recyklované pryže, která současně vytváří žlábek pro okolek, u stavitelné oceloplastové podložky funkce příčné stabilizace plní samotná podložka. Na začátku a na konci jsou vnitřní panely fixovány proti podélnému posunu namontováním náběhových klínů s fixací podélného posunu. Manipulace s panely je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů, které jsou po montáži chráněny zašroubováním ocelových šroubů s hlavou s vnitřním šestihranem.