Zádlažbový panel vnější2024-06-17T06:30:11+02:00
Zádlažbový panel vnější
Kolejové dopravní stavby

Zádlažbový panel vnější

31 Doloplazy

Zádlažbový panel vnější
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
IZX 513/101237615C 35/45-XF40,1305355

Použití:

Pro zádlažbu železničních přejezdů komunikací III.třídy a nižších, polních cest a pro zádlažbu manipulačních a vlečkových kolejí s rozchodem 1435 mm. Panely jsou opatřeny otvory pro spojení vložením krátkých čepů za účelem zvýšení stability prvků. U zatížených přejezdů je vhodné použít pro zamezení poklesu na vnější straně (strana od vozovky) závěrnou zídku URTŘ. Panely jsou dimenzovány jsou na zatížení 110kN na nápravu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních závitových úchytů. Ukládají se na průběžné dřevěné opěrky, uložené podél kolejnic (železniční přejezdy) dle vzorového listu
Ž 11.162-N nebo do pískového lože (zádlažba).