Nízká protihluková clona BR BARRIER2024-07-14T06:30:28+02:00
Nízká protihluková clona BR BARRIER
Snižování hluku a vibrací

Nízká protihluková clona BR BARRIER

07 Čerčany

Nízká protihluková clona BR BARRIER
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
IZX 580/19199115140C 35/45-XF41,57692824

Použití:

Nízké protihlukové clony SILENT jsou ukládány na podkladní ložnou vrstvu v úrovni zemní pláně železniční tratě ve zdálenosti 1,730 m od osy koleje. Výška clony je 0,730 m nad temenem kolejnice, přičemž horní hrana dílce leží co nejtěsněji k průjezdnému průřezu drah. Nízká protihluková clona SILENT umožňuje evakuaci cestujících z kolejového vozidla, vytváří vnější pochozí pracovní stezku a ve směru ke koleji prostor přežití. Na straně ke koleji je dílec opatřen hlukově pohltivou vrstvou tvořenou recykláty s útlumem zvuku min. A3. Dílce se kladou na sraz, styčná spára je utěsněna pryžovým profilem zasazenám na jedné straně do dílce. Vzájemná poloha dílců je fixována zapuštěnými pryžovými čepy. Z vnější strany koleje jsou dílce opatřeny závitovými pouzdry (úchyty) pro manipulaci při montáži a pro vytažení kteréhokoliv při zásahu záchranných složek v mimořádné události na dráze. Nízké protihlukové clony jsou na předmětem průmyslové ochrany a veškerá práva jsou vyhrazena, ŽPSV je licenčním výrobcem.