Panel pro provizorní vozovky 300/100/182024-07-14T06:30:22+02:00
Panel pro provizorní vozovky 300/100/18
Doplňkový sortiment

Panel pro provizorní vozovky 300/100/18

31 Doloplazy

Panel pro provizorní vozovky 300/100/18
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
IZD 134/1030010018C 30/37-XF40,52401310

Použití:

Panely pro provizorní vozovky slouží pro zhotovení betonové plochy, parkovací plochy, krytu dočasných vozovek staveništních komunikací nebo objížděk veřejných komunikací apod. U panelů je předpokládáno opakované použití, ale nevylučuje se trvalé použití. Panely se vyrábí o plném průřezu, boční stěny mohou být kolmé nebo zkosené v příčném i podélném směru, dle výrobní technologie daného závodu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou, nebo manipulačních háků. Panely jsou využitelné pro dopravní zatížení návrhovou nápravou 100 kN s počtem přejezdů 1,5 × 10 na 5, případně větším v mezích typového podkladu 1491-1005/B v závislosti na únosnosti podkladu pro dílce pro opakované použití.
Jako podkladní vrstvu lze použít nestmelené podkladní vrstvy, při dlouhodobém nebo trvalém použití též zpevněné podkladní vrstvy. Min. tloušťka podkladní vrstvy vyplývá z modulu pružnosti podloží 20 (30, 45) MPa, při únosnosti podkladní vrstvy, charakterizované modulem reakce k = 60 (90, 120) MN/m3 a je uvedena v typovém podkladu „1491-1005/B – Železobetonové panely pro provizorní vozovky“, vydaném Studijním a typizačním ústavem v roce 1991.