Silniční panel 200/100/152024-07-14T06:30:16+02:00
Silniční panel 200/100/15
Doplňkový sortiment

Silniční panel 200/100/15

31 Doloplazy

Silniční panel 200/100/15
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
IZD 37/1020010015C 25/30-XF10,2978717

Použití:

Silniční panely slouží pro zhotovení betonové plochy, parkovací plochy, krytu dočasných vozovek staveništních komunikací nebo objížděk veřejných komunikací apod. U panelů je předpokládáno opakované použití, ale nevylučuje se trvalé použití. Panely se vyrábí o plném průřezu, boční stěny mohou být kolmé nebo zkosené v příčném i podélném směru, dle výrobní technologie daného závodu. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou, nebo manipulačních háků. Panely jsou navrženy pro zatížení stanovené ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2. Zatížení mostů dopravou, pro zatížení návrhovou nápravou v souladu se modelem zatížení LM2.