Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů2024-06-17T06:30:16+02:00
Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů
Pozemní
stavby

Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů

31 Doloplazy

Zakázková výroba lodžiových prefabrikátů
Obchodní značkaRozměry (cm)Hmot. (kg)
LBH
ZV 008stěnový panel 92-97,5 stropní panel 359 zábradlí 341stěnový panel 14 stropní panel 139-148 zábradlí 60stěnový panel 279 stropní panel 12-14 zábradlí 105stěnový panel 895 stropní panel 1518 zábradlí 484

Použití:

Modulové rozpětí lodžiových dílců je vázáno na modulovou síť příčných nosných stěn stávajícího objektu. V souladu s dispozičním řešením jednotlivých sekcí objektu dochází k případnému soustředění více lodžií vedle sebe, modulová osa je vždy shodná s osou nosné příčné konstrukce. V případě lodžie přiléhající ke štítu objektu je nutno posunout modulovou osu jedné lodžie nebo celé skupiny lodžií o určitou vzdálenost z modulové osy nosné konstrukce s ohledem na výrobu, montáž a zejména kotvení lodžiových dílců do budovy. Lodžie tvoří plošné nebo prostorové dílce vzájemně kladené na sebe, s vlastní základovou konstrukcí upravenou tak, aby osa ložné spáry pro osazení prvního dílce byla v úrovni toho nadzemního podlaží, ve kterém se nachází 1. balkon. Vertikálně jsou dílce skládány tak, aby úroveň podlahy lodžiového dílce byla v úrovni podlahy běžného podlaží. Záměna otevřeného balkonu za uzavřenější lodžií byla posouzena jednak z hlediska denního osvětlení přilehlých obytných místností, tak i z hlediska urbanistického členění a vzájemného zastínění několika podlaží lodžií nad sebou. Jako optimální se jeví hloubka lodžie cca 1200 mm (stanovena propočtem).