Zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce2024-06-17T06:30:16+02:00
Zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce
Pozemní
stavby

Zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce

07 Čerčany

Zakázková výroba prefabrikovaných železobetonových desek pro spřažené konstrukce
Obchodní značkaRozměry (cm)
LBH
ZV 015max 500max 300max 7

Použití:

Velkoplošné prefabrikované železobetonové stropní desky tl. 50 až 70 mm s vyčnívající prostorovou výztuží ve směru rozponu stropní konstrukce v sobě slučují nosnou funkci, tak i funkci ztraceného bednění. Hlavní předností je rychlost a jednoduchost provádění stropních konstrukcí, přizpůsobení rozměru a únosnosti dle požadavků projektu, hladký povrch pohledové plochy s min. požadavkem na konečnou povrchovou úpravu. Ocelová prostorová výztuž (spřažující žebříčky) je umístěna v max. vzdálenosti 750 mm. Spodní výztuž každého žebříčku se započítáva do dolní výztuže desky. Další nosná výztuž je určena statickým výpočtem, který je součástí výrobní dokumentace dodané objednatelem. Manipulace se provádí jeřábem opatřeným vahadlem s min. 4 závěsnými háky, které se zapínají v místě styku žebříčkových prutů ve vzdálenosti cca 700 mm od čela
desek. Skladování desek se provádí na rovné zpevněné ploše na dřevěných prokladcích, umístěných v jednotlivých vrstvách nad sebou max. v 6 vrstvách.