Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 120/J2024-06-17T06:30:16+02:00
Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 120/J
Silniční dopravní stavby

Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 120/J

07 Čerčany

Obchodní značkaRozměry (cm)Objem (m3)Hmot. (kg)
LBH
ABH 208-193994951201,15952841

Použití:

Betonová svodidla BSV typu ŽPSV patří k silničním záchytným systémům, které jsou instalovány na krajnici nebo ve středním dělícím pásu pozemní komunikace (silnice, dálnice, mosty apod.). Účelem svodidel je zadržet a přesměrovat neovládané vozidlo při zajištění přiměřené bezpečnosti cestujících ve vozidle a jiných uživatelů pozemní komunikace.
Betonové svodidlo BSV typ ŽPSV 120/J je svodidlo jednostranné, výšky 1200 mm, navržené pro úroveň zadržení H2. Ocelový zámek patří do skupiny volných zámků a z toho vyplývají omezení použití na místech, kde hrozí rozpojení a spadnutí, např. na mostech. Nosný tahový systém svodidla tvoří průběžné ocelové pruty z betonářské oceli B500B, které jsou přivařeny na ocelové zámky umístěné na koncích svodidla. Ocelový zámek je tvořen C profilem vyrobeným z ocelové trubky. Spojovací profil, svorník tvaru „brýlí“, je vytvořen ze dvou ocelových trubek, vzájemně spojených ocelovým plechem. Ocelové zámky a svorníky umožňují snadné spojování a rozpojování. Tento způsob spoje velmi usnadňuje montáž a demontáž kteréhokoliv svodidla, případně celého úseku. Ocelový zámek umožňuje sestavovat svodidla o minimálním poloměru oblouku 35 m. Se svodidly je manipulováno pomocí zvedacích zařízení, obvykle jeřábů, a to s použitím textilních závěsů, které jsou provlečeny za krajní odvodňovací otvory nebo pomocí ocelových lan a tyčí skrz otvory, zřízených v horní třetině svodidla.

Technické parametry a podmínky prostorového zabudování upřesňují technické podmínky výrobce TP 01/2021/CZ ŽPSV.