Svodidlo MPHS-16002024-06-24T06:30:18+02:00
Svodidlo MPHS-1600
Silniční dopravní stavby

Svodidlo MPHS-1600

Svodidlo MPHS-1600
Obchodní značkaTřída betonu
ABH 235-19C 30/37-XF4

Použití:

Betonová svodidla s integrovanou protihlukovou stěnou, dodávané pod obchodním názvem Svodidla MPHS jsou určena pro vytváření záchytných systémů pro úroveň zadržení H2 nebo H4b. Jejich největší výhodou je integrovaná protihluková stěna. Umístěním na krajnici co nejblíže komunikaci dochází k účinnému zachycení a odklonění vznikajícího hluku a současně není potřeba pevných základů oproti klasickým protihlukovým stěnám. Jejich umístění a podmínky zabudování podél komunikací stanovují technické podmínky TP 139 Betonové svodidlo a technické podmínky výrobce. Celkovou výšku systému včetně integrované protihlukové stěny je možné volit v rozmezí výšek 1,60 m – 10,0 m v závislosti na šířce kotevního bloku svodidla, požadované úrovně zadržení a větrných podmínek v místě zabudování svodidel.

Betonová svodidla MPHS se sestavují z těchto částí:

1) Kotevní blok MPHS, kotevní blok MPHS koncový a kotevní blok MPHS přechodový – jedná se o standardní díly svodidla šířky 1200 nebo 1600 mm, výšky 1100 mm ( boční stěny mají tvar svodidel New Jersey), zajišťující svým konstrukčním propojením a vlastní hmotností zádržnou funkci a stabilitu celého svodidla proti účinkům větru
2) Ocelové sloupky HEB včetně povrchové ochrany jako nosný systém protihlukových panelů SILENT®
3) Výplňové panely SILENT – železobetonové panely tl. 110 mm, opatřené jednostranně pohltivou vrstvou z mezerovitého betonu, druhou stranu lze opatřit pohltivou vrstvou na bázi recyklované pryže nebo dřevocementových desek

Na začátku a na konci je možné PHS provést s výškovým náběhem nebo s odskoky podle požadavku projektanta a po konzultaci s výrobcem. Zpevnění pod svodidlem se doporučuje používat souvislé s povrchem z asfaltu nebo z betonu. Minimální tloušťka asfaltové nebo betonové vrstvy (pokud se jedná jen o jednu vrstvu) je 6 cm. Předpokládá se, že tato vrstva se klade na vrstvu štěrku, štěrkopísku apod., jejichž tloušťka se nestanovuje. V případě kladení na betonové prahy je třeba (vzhledem k vyšší hmotnosti systému), aby osová vzdálenost prahů byla nejvýše 1,0 m. Maximální příčný sklon, na který se systém klade, je 4 %, doporučuje se však nejvýše 2 %. Nejmenší poloměr, do kterého lze svodidlo MPHS je min. 70 m pro standardní kotevní bloky a min. 35 m pro kotevní bloky zkrácené.

Mobilní protihlukové stěny MPHS a svodidla MPHS jsou realizovány ve spolupráci se společností MC VELOX Praha, s.r.o.