Prvek stabilní vodící stěny R100-902024-07-14T06:30:30+02:00
Prvek stabilní vodící stěny R100-90
Silniční dopravní stavby

Prvek stabilní vodící stěny R100-90

61 Uherský Ostroh

Prvek stabilní vodící stěny R100-90
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
BHR
ABH 40-194550100C 30/37-XF40,1385332

Použití:

Účelem stabilních vodících stěn je za určitých dopravně rychlostních podmínek dočasně opticky a fyzicky oddělit nebo rozdělit dopravní prostor (vozovku, parkoviště atd.). Mohou být použity i pro trvalé oddělení dopravy od klidových prostor nebo od parkovacích ploch či k vytváření dopravních ostrůvků a ostrovů. Stabilní vodící stěny lze použít tam, kde není normami a předpisy vyžadováno svodidlo nebo dočasné svodidlo a kde dovolená rychlost nepřesahuje 50 km/h. Na začátku a na konci vodící stěny musí být osazen náběhový dílec s výjimkou míst, která neumožňují náraz vozidla jedoucího po přilehle komunikaci. Prvek vodící stěny R100-90 je obloukový kus o vnějším poloměru 1000 mm, který slouží k plynulému zalomení vodící stěny o 90 stupňů, k vytváření kruhových objezdů apod. Výška všech prvků je jednotná – 500 mm. Prvky jsou vzájemně spojovány pomocí ocelového zámku, který úmožňuje vzájemné směrové a výškové natočení prvků. V souladu s TP 156 jsou prvky stabilní vodící stěny posouzeny na tahovou únosnost 50 kN jak pro zámek, tak i průběžnou tahovou výztuž. Ve spodní ploše má podélné a příčné kanály, které slouží k odvodnění popř. k vedení kabelů. Pro případ požadované montáže ochranného zábradlí lze prvky stabilní vodící stěny opatřit při výrobě dodatečným ocelovým spojem M16. Spojovací prvky a zábradlí nejsou součástí dodávky prvků vodících stěn. Lze je objednat samostatně. Příčné kanály lze také využít pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Specifické podmínky použití stanovují TP 156 Vodící stěny.