Prvek stabilní vodící stěny P12024-06-17T06:30:12+02:00
Prvek stabilní vodící stěny P1
Silniční dopravní stavby

Prvek stabilní vodící stěny P1

61 Uherský Ostroh

Prvek stabilní vodící stěny P1
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBH
ABH 51-192004550C 30/37-XF40,2150516

Použití:

Účelem stabilních vodících stěn je za určitých dopravně rychlostních podmínek dočasně opticky a fyzicky oddělit nebo rozdělit dopravní prostor (vozovku, parkoviště atd.). Mohou být použity i pro trvalé oddělení dopravy od klidových prostor nebo od parkovacích ploch či k vytváření dopravních ostrůvků a ostrovů. Stabilní vodící stěny lze použít tam, kde není normami a předpisy vyžadováno svodidlo nebo dočasné svodidlo a kde dovolená rychlost nepřesahuje 50 km/h. Na začátku a na konci vodící stěny musí být osazen náběhový dílec s výjimkou míst, která neumožňují náraz vozidla jedoucího po přilehle komunikaci. Prvky jsou vzájemně spojovány pomocí ocelového zámku, který úmožňuje vzájemné směrové a výškové natočení prvků. V souladu s TP 156 jsou prvky stabilní vodící stěny posouzeny na tahovou únosnost 50 kN jak pro zámek, tak i průběžnou tahovou výztuž. Ve spodní ploše má podélné a příčné kanály, které slouží k odvodnění popř. k vedení kabelů. Pro případ požadované montáže ochranného zábradlí lze prvky stabilní vodící stěny opatřit při výrobě dodatečným ocelovým spojem M16. Spojovací prvky a zábradlí nejsou součástí dodávky prvků vodících stěn. Lze je objednat samostatně. Příčné kanály lze také využít pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Specifické podmínky použití stanovují TP 156 Vodící stěny.