Železobetonový rám 200/180/1502024-07-14T06:30:33+02:00
Železobetonový rám 200/180/150
Mostní konstrukce a propustky

Železobetonový rám 200/180/150

07 Čerčany

Obchodní značka
IZM 313/19.100

Použití:

• Základní rozměrová řada počítá s nejčastěji užívanou světlou šířkou otvoru 200 cm. Světlá výška
otvoru je navržena ve variantách 180, 150, 120 a 90 cm. Délka prefabrikátů je navržena ve třech
skladebných délkách 150, 175 a 200 cm. Díky těmto třem skladebným délkám lze zhotovit propustek
o celkové délce s odstupňováním po 25 cm. Kratší skladebné délky nejsou navrženy s ohledem
na minimalizaci počtu styků v konstrukci.
• Průřez rámů je jednostranně symetrický s horní deskou se střechovitým sklonem 2,5 %, která není
narušena žádnými kotevními úchyty. Střechovitý sklon a přemístění montážních úchytů na boční stěny
rámů usnadňují odtok vody, zabraňují její zadržování za rubovou stranou římsových zídek a zvyšují
spolehlivost ochranných nátěrů a izolací, které však nejsou podmínkou z důvodu použití vysoké
kvality betonu.
• Horní a dolní příčle rámu je navržena na tl. 250 mm, stěny jsou navrženy na tl. 200 mm. Napojení horní
příčle se stěnou je zesíleno náběhy ve sklonu 1:1, napojení dolní příčle ze stěnou je zesíleno náběhy
ve sklonu 1:2 (spodní náběhy zmenšují průtočný profil při nízké hladině vody a zabraňují usazovaní
naplavenin).
• Pro návrh a posouzení jednotlivých prvků bylo uvažováno návrhové zatížení železniční dopravou
dle ČSN EN 1991-2 s uvažováním modelu zatížení LM-71 a součinitele α = 1,21. Všechny rozměrové varianty
rámových propustků jsou navrženy pro výšku přesypávky v intervalu 0,4 až 7,0 m. Zesílená horní
a dolní příčel na 250 mm, umožňuje provést individuální návrh vyztužení až pro výšku přesypávky 11,0 m.
• Pro zajištění svahování v místě vtoku a výtoku je systém doplněn o prvky pro ukončení kolmými
svahovými křídly nebo rovnoběžnými křídly. Svahová křídla jsou navržena jako jeden polorámový
prvek tvaru „U“ navazující čelně (na sraz) na vtokový nebo výtokový prvek. Svahová křídla jsou
standardně navržena pro sklon svahu 1:1,5. Rovnoběžná křídla jsou navržena jako úhlové zídky,
navazující bočně na vtokové a výtokové prvky.
• U vtokových a výtokových prvků je z výrobního procesu rovněž v jednom pracovním kroku připravena
výztuž pro zakotvení (spojení) monolitické římsy s rámovým prvkem. Tímto řešením je odstraněn
požadavek na dodatečné prováděné kotvení betonářské výztuže vrtáním do již hotového prefabrikátů
rámového prvku.