Pravoúhlá nádrž 122024-07-14T06:30:35+02:00
Pravoúhlá nádrž 12
Inženýrské
stavby

Pravoúhlá nádrž 12

Obchodní značka
TZN 210-19

Použití:

Pravoúhlé nádrže jsou prefabrikáty tvaru kvádru s uzavřeným dnem a otevřeným stropem, který je
následně opatřen prefabrikovanou stropní deskou tl. 200 mm. Zákrytová deska je dimenzována dle
požadavku zákazníka na pojezd osobními automobily (třída zatížení poklopů B125) nebo nákladními
automobily (třída zatížení poklopů D400). Tato deska je následně nadstavena dle požadavku zákazníka
přechodovou skruží nebo kruhovým, či čtvercovým komínkem o světlosti otvoru min. 600 mm. Výška
komínku nad stropní deskou je 0,5-1,5 m k úrovni terénu a osazuje se poklopem pro třídu zatížení až
D400. Uvažovaná úroveň hladiny spodní vody může být až po úroveň stropu nádrže. Tento typ nádrže
lze použít např. jako nádrž pro akumulaci splaškových vod, zařízení pro využití dešťových vod, čerpací
stanici, požární nádrž, apod.
Výhodou této nádrže je její rychlá montáž, nehrozí nebezpečí vyplavání nádrže, je pojízdná bez
dodatečného obetonování a není potřeba dodatečné hydroizolace.
Nádrže je možné rozdělit vnitřní příčkou a osadit vodotěsnými prostupy dle požadavku zákazníka.
Nádrže se vyrábí ve dvou provedeních pro objem 7 a 12 m3.