Odvodňovací žlab s mříží vývodem2021-09-10T09:52:59+02:00
Odvodňovací žlab s mříží vývodem
Prefabrikáty pro odvodnění

Odvodňovací žlab s mříží vývodem

41 Litice, 61 Uherský Ostroh

Odvodňovací žlab s mříží vývodem
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHH'
TZM 302-19149,5706050,5C 35/45-XF40,3683902

Použití:

Odvodňovací žlaby s mříží jsou železobetonové prefabrikáty tvaru písmene U zakryté 3 kusy plastových nebo ocelolitinových mříží s únosnosti D400 dle ČSN EN 124. Kontaktní plochy uložení mříží jsou zpevněny ocelovými válcovanými profilem tvaru L. Prefabrikáty jsou určeny pro vytváření odvodňovacích žlabů vozovek pozemních komunikací, zejména před železničními přejezdy, pro parkovací a skladové plochy, překladiště a přístavy. Dílce jsou dimenzovány pro skupinu 4 (třída D400) dle ČSN EN 1433. U železničních přejezdů se doporučuje osazení odvodňovacích žlabů z důvodu zajištění stability podloží ve vzdálenosti min. 2,5 m od osy koleje. Odvodňovací žlab s mříží plně nahrazuje prahovou vpusť ev. č. 593 831 010 217. Tvoří doplněk běžného dílu odvodńovacího žlabu s mříží.