Konzolová deska lomená KDL 800/1600 bez vodící linie2022-08-08T06:38:04+02:00
Konzolová deska lomená KDL 800/1600 bez vodící linie

{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“1. 4. 2021 13:04:25″,“LN ID DOC – klic k priloham“:{„attachments“:[],“ps“:[],“plv“:[],“tpd“:[],“designs“:[{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“3. 2. 2021 14:22:01″,“LN ID DOC – klic k priloham“:[],“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“LN ID VYROBKU“:“1A835E1DD0102A2AC125862A002421AB“,“Nazev v\u00fdkresu“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 bez vod\u00edc\u00ed linie“,“Za lomitkem“:“\/1-1″,“Vydani“:“1″,“Nazev v\u00fdrobku“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 bez vod\u00edc\u00ed linie“,“JKPOV v\u00fdrobku“:“592121719241″}]},“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“N\u00e1zev v\u00fdrobku“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 bez vod\u00edc\u00ed linie“,“JKPOV“:“592121719241″,“OBchodn\u00ed zna\u010dka“:“AZZ 241-19″,“Z\u00e1vody (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:“31 Doloplazy“,“Attributy (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:“Katalog~B\u011b\u017en\u00e1 v\u00fdroba“,“V\u00fdrobek popis CZ“:“Lomen\u00e9 konzolov\u00e9 desky KDL 800\/1600 bez vod\u00edc\u00ed linie nejsou opat\u0159eny varovn\u00fdm p\u00e1sem. Cel\u00e1\u00ed poch\u016fzn\u00e1 plocha konzolov\u00fdch desek je opat\u0159ena des\u00e9nem z\u00e1mkov\u00e9 dla\u017eby velikosti 20×20 cm. Vysok\u00fd estetick\u00fd dojem nen\u00ed ru\u0161en manipula\u010dn\u00edmi h\u00e1ky. Jsou ur\u010deny pro usazov\u00e1n\u00ed na n\u00e1stupi\u0161tn\u00ed z\u00eddku L.“,“V\u00fdrobek popis SK“:““,“V\u00fdrobek popis EN“:““,“V\u00fdrobek popis DE“:““,“V\u00fdrobek popis FR“:““,“VyrUrceniAPouzitCZ“:““,“VyrUrceniAPouzitSK“:““,“VyrUrceniAPouzitEN“:““,“VyrUrceniAPouzitDE“:““,“VyrUrceniAPouzitFR“:““,“VyrNazevCZ“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e9 KDL 800\/1600 bez vod\u00edc\u00ed linie“,“VyrNazevSK“:““,“VyrNazevEN“:““,“VyrNazevDE“:““,“VyrNazevFR“:““,“Beton“:““,“ObjemPrvku“:““,“HmotnostPrvku“:““,“L“:““,“B“:““,“H“:““,“T“:““,“D“:““,“R“:““,“l“:““,“b“:““,“h“:““,“t“:““,“d“:““,“r“:““,“L'“:““,“B'“:““,“H'“:““,“T'“:““,“D'“:““,“R'“:““,“Skupina (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:““}