Konzolová deska lomená KDL 800/1600 koncová levá2023-09-13T06:43:34+02:00
Konzolová deska lomená KDL 800/1600 koncová levá

{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“24. 11. 2020 8:32:17″,“LN ID DOC – klic k priloham“:{„attachments“:[],“ps“:[{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“13. 9. 2023 1:01:35″,“LN ID DOC – klic k priloham“:[{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“20. 2. 2023 13:06:44″,“LN ID DOC VE VAZBE – klic“:“C360CF748D0B0466C125895C0041F7C7″,“LN ID DB VE VAZBE – klic, ale neni nutno pouzit“:“C12569F20051A984″,“Typ navaz\u00e1n\u00e9ho dokumentu“:“4″,“Typ souboru“:“POS“,“N\u00e1zev souboru“:“1-POS31-02-23.pdf“,“Cel\u00e1 cesta k souboru p\u0159\u00edlohy“:“C:\\ExportR4\\R4\\POS\\1-POS31-02-23.pdf“,“P\u0159\u00edznak ExportovatNaWeb“:“1″,“P\u0159\u00edznak ExportovatPrezentace“:“1″,“P\u0159\u00edznak ExportovatProjekce“:“1″}],“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“LN ID VYROBKU – klic 1 k vyrobku, lze pouzit i klic 2a+b“:“C0FBD4E8B6C6FCA7C125862A0024B271″,“JKPOV – klic 2a k vyrobku“:“592121719242″,“OBZnacka – klic 2b k vyrobku“:“AZZ 242-19″,“Cislo“:“31-02\/23″,“Nazev“:“\u017dB desky konzolov\u00e9 pro n\u00e1stupi\u0161t\u011b typu SUDOP\r Desky chodn\u00edkov\u00e9″,“Platnost do“:“29. 1. 2024″,“Zavod“:“Doloplazy“}],“plv“:[],“tpd“:[],“designs“:[{„Datum a \u010das posledn\u00ed zm\u011bny“:“11. 5. 2022 13:19:22″,“LN ID DOC – klic k priloham“:[],“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“LN ID VYROBKU“:“C0FBD4E8B6C6FCA7C125862A0024B271″,“Nazev v\u00fdkresu“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 koncov\u00e1 lev\u00e1″,“Za lomitkem“:“\/1-1″,“Vydani“:“1″,“Nazev v\u00fdrobku“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 koncov\u00e1 lev\u00e1″,“JKPOV v\u00fdrobku“:“592121719242″}]},“LN ID DB – klic k priloham“:“C12569F20051A984″,“N\u00e1zev v\u00fdrobku“:“Konzolov\u00e1 deska lomen\u00e1 KDL 800\/1600 koncov\u00e1 lev\u00e1″,“JKPOV“:“592121719242″,“OBchodn\u00ed zna\u010dka“:“AZZ 242-19″,“Z\u00e1vody (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:“31 Doloplazy“,“Attributy (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:“Katalog~B\u011b\u017en\u00e1 v\u00fdroba“,“V\u00fdrobek popis CZ“:“Lomen\u00e9 konzolov\u00e9 desky KDL 800\/1600 koncov\u00e1 lev\u00e1 jsou opat\u0159eny sign\u00e1ln\u00edm p\u00e1sem \u0161\u00ed\u0159ky 40 cm ve vzd\u00e1lenosti 40 cm od okraje. Sign\u00e1ln\u00ed p\u00e1s je tvo\u0159en kulovit\u00fdmi v\u00fdstupky. Zb\u00fdvaj\u00edc\u00ed poch\u016fzn\u00e1 plocha konzolov\u00fdch desek je opat\u0159ena des\u00e9nem z\u00e1mkov\u00e9 dla\u017eby velikosti 20×20 cm. Vysok\u00fd estetick\u00fd dojem nen\u00ed ru\u0161en manipula\u010dn\u00edmi h\u00e1ky. . Jsou ur\u010deny pro usazov\u00e1n\u00ed na n\u00e1stupi\u0161tn\u00ed z\u00eddku L a v\u017edy se osazuj\u00ed na kraj n\u00e1stupi\u0161t\u011b.“,“V\u00fdrobek popis SK“:““,“V\u00fdrobek popis EN“:““,“V\u00fdrobek popis DE“:““,“V\u00fdrobek popis FR“:““,“VyrUrceniAPouzitCZ“:““,“VyrUrceniAPouzitSK“:““,“VyrUrceniAPouzitEN“:““,“VyrUrceniAPouzitDE“:““,“VyrUrceniAPouzitFR“:““,“VyrNazevCZ“:“Lomen\u00e1 konzolov\u00e1 deska KDL 800\/1600 koncov\u00e1 lev\u00e1″,“VyrNazevSK“:““,“VyrNazevEN“:““,“VyrNazevDE“:““,“VyrNazevFR“:““,“Beton“:““,“ObjemPrvku“:““,“HmotnostPrvku“:““,“L“:““,“B“:““,“H“:““,“T“:““,“D“:““,“R“:““,“l“:““,“b“:““,“h“:““,“t“:““,“d“:““,“r“:““,“L'“:““,“B'“:““,“H'“:““,“T'“:““,“D'“:““,“R'“:““,“Skupina (jednotliv\u00e9 polo\u017eky jsou odd\u011bleny znakem ~)“:““}