Zákrytová deska E desén kostka2021-11-26T06:30:44+01:00
Zákrytová deska E desén kostka
Prefabrikáty pro železniční přejezdy, zádlažby a zákryty

Zákrytová deska E desén kostka

31 Doloplazy

Technické podmínky dodací

Prohlášení o shodě

Zákrytová deska E desén kostka
Obchodní značkaRozměry (cm)Třída betonuObjem (m3)Hmot. (kg)
LBHB'H'
IZX 415/191779516706C 35/45-XF40,2469630

Použití:

Slouží k zakrytí tramvajových tratí o rozchodu 1 435 mm. Zákrytové desky E jsou určeny pro uložení vně kolejového pásu. Jsou vhodné pro všechny druhy tramvajových svršků – kombinace různých pražců, kolejnic a upevnění. Zákrytové desky jsou dimenzovány na silniční zatížení automobilovým provozem podle ČSN 736114 a ČSN 730035, a to na tlak nápravy 110 kN. Manipulace je prováděna pomocí přepravních úchytů s kulovou hlavou.